Disclaimer

Hoewel Paard en Advies aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Paard en Advies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

De informatie op deze site 

Paard en Advies verstrekt met deze website informatie en biedt u de mogelijkheid rechtstreeks contact op te nemen met Paard en Advies. 
Paard en Advies heeft met deze website niet het doel volledige productinformatie te geven. Aan de teksten kunt u geen andere rechten ontlenen dan aan onze Algemene voorwaarden behorende bij de overeenkomsten die u met ons sluit. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Paard en Advies. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Paard en Advies worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media. 

Vraag persoonlijk advies

De informatie op deze website, kunt u niet beschouwen als een persoonlijk advies. Op de site zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten; daarvan staat niet vast of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 

Functioneren van de site 

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. Paard en Advies vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg.