Diensten voor verzekeraars

Wij ondersteunen verzekeraars die geconfronteerd worden met hippische risico's en schades die daaruit voortvloeien. Uit onderzoek blijkt namelijk dat schadeverzekeraars op dit gebied weinig kennis van zaken hebben. Ook expertisebureaus hebben vaak niet de beschikking over de juiste specialisten op dit vlak. 
U kunt ons inschakelen voor het maken van expertise rapporten met de bijbehorende toedrachtonderzoeken en het verrichten van taxaties van paarden/pony's.

Expertise en Contra-expertise

Als er sprake is van schade áán paarden is er meestal weinig kennis bij de verzekeraar of het gemiddelde expertisebureau aanwezig. 
Wat is de waarde van dat specifieke paard? In hoeverre is het paard nog bruikbaar? Hoeveel waardevermindering aan het paard is er ontstaan door een schade? Zijn de kosten die een tegenpartij claimt voor herstel, revalidatie en stalling van een paard wel reëel?  Vragen die alleen beantwoord kunnen worden wanneer er een gedegen kennis aanwezig is van het paard en de hippische wereld daaromheen. 

In deze kwesties kan Paard en Advies uitkomst brengen en een gedegen ondersteuning bieden in een correcte schade afwikkeling. Wij weten uit ervaring wat er met paarden kan gebeuren, hoe een schade kan ontstaan en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Wij zijn in staat om voor u een deskundige expertise te verrichten bij schades die veroorzaakt zijn aan paarden. Daarnaast kunnen wij u voorzien van een toedrachtonderzoek bij schades veroorzaakt dóór paarden. In beide gevallen worden onze bevindingen bij u aangeleverd in een heldere en complete rapportage.

Taxatie

De waarde van een paard bepalen is niet gemakkelijk. Hierbij spelen een aantal belangrijke factoren een rol. Factoren zoals leeftijd, afstamming, gebruik en prestatie spelen mee in een deskundige waardebepaling van een paard. 


Als verzekeraar kunt u worden geconfronteerd met een risico waarbij een aantal paarden voor het brandrisico moet worden verzekerd. Uit ervaring weten wij dat de meeste verzekeraars een totaal bedrag noteren voor de aanwezige paarden. Echter bij een partiële schade ontstaat dan altijd de discussie wat het specifieke “schadepaard” waard is. Een waardebepaling achteraf is vaak lastig en veroorzaakt eerder discussie met een verzekeringnemer.

Wij kunnen de paarden vooraf individueel taxeren zodat u als verzekeraar de waarde per paard duidelijk en goed onderbouwd in beeld hebt. D
aarnaast voorkomt u zo ook onderverzekering bij uw klant.

Vanzelfsprekend kunnen wij de aanwezige paarden jaarlijks voor u inventariseren zodat het totale verzekerde bedrag up to date blijft.

De inventarisatie wordt u door Paard en Advies aangeleverd in een overzichtelijk rapport met daarin alle relevante gegevens van de paarden met hun waarde.