Diensten voor hippische ondernemers

Zaken zoals stallingscontracten en huurovereenkomsten vereisen een transparante en goed geborgde situatie voor zowel de huurder als de verhuurder. Paard en Advies kan u hiermee ondersteunen. 
Duidelijkheid en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel.

Ondersteuning

Een klant die bij u een paard stalt is uw huurder. Behalve een aantal verplichtingen dat bij u wordt neergelegd op het moment dat u de zorg van een dier van iemand anders voor uw rekening neemt, zijn er ook reglementen waar een huurder zich aan moet houden zodat er een plezierige omgeving voor iedereen ontstaat. Voor alle betrokkenen moet het duidelijk zijn welke afspraken er zijn gemaakt. Daarnaast is het zo dat uw bedrijf een veilige omgeving moet waarborgen voor uw klanten en de overige bezoekers.

Paard en Advies raadt iedere pensionstalhouder aan om te werken met goede stallingovereenkomsten en stalreglementen om niet alleen het plezier in het werken met paarden, maar zeker ook de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje en voor u het weet is er sprake van miscommunicatie of een aansprakelijkheidsstelling. Wij kunnen u hierover adviseren.

Risico advisering

Vooral op manegebedrijven en pensionstallen zijn naast de eigen paarden ook paarden van derden aanwezig. Juist daarom worden deze bedrijven door veel mensen bezocht. Lang niet al die mensen zijn gewend om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die op een dergelijk bedrijf gebruikelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat de manegehouder of pensionstalhouder optimaal bijdraagt vanuit zijn bedrijfsinrichting en zijn werkproces aan een veilige situatie voor werknemers, klanten en overige bezoekers van het bedrijf.
Paard en Advies verricht voor u als verhuurder van pensionstalling voor paarden en pony’s een risico inventarisatie op uw bedrijf. Hierdoor komt voor u het aansprakelijkheidsrisico scherper in beeld. Wellicht heeft u zelf al een aantal maatregelen getroffen, maar zijn er toch nog een aantal zaken aan de aandacht ontsnapt.